Autizam

Autizam-Da li je u vašem gradu tabu tema? 

 

Autizam je biološki razvojni poremećaj mozga. Zbog prirode nastanka i manifestacije, autizam je vrlo složeni poremećaj. Glavne karakteristike autizma su slaba ili nikakva socijalna interakcija i komunikacija, ograničeni i ponavljajući obrasci ponašanja. Po tim karakteristikama autizam se razlikuje od ostalih poremećaja iz grupe poremećaja autističnog spektra (engl.

Prema najnovijim istraživanjima (Elsabbagh et al. 2012; Fombonne, 2011; ADDM 2012; Mattila et al. 2011; Saemundsen et al. 2013; Baird et al. 2011.). autizam se javlja kod 1 deteta na 100 rođenih. Učestalost autizma je ista u svim sredinama bez obzira na rasnu, nacionalnu ili etničku pripadnost, socijalni ili ekonomski status.

 

Uzroci autizma?

 

Mnogi stručnjaci vjeruju da ovaj složeni problem nije izazvan jednim jedinim uzrokom. Postoje ozbiljni pokazatelji da autizam nastaje kao posledica različitih faktora koji utiču na razvoj mozga, njegovu strukturu i funkcionisnje.

 

Šta autizam nije?

 

Autizam nije mentalna bolest

djeca sa autizmom nisu nevaspitana djeca sa problemima u ponašanju

autizam ne nastaje zbog “hladnih” roditelja koji nedovoljno obraćaju pažnju na svoju djecu

autizam ne nastaje zbog emocionalne lišenosti i stresa.

 

Tačno je:

da su osobe sa autizmom emotivne

da osobe sa autizmom žele komunikaciju

da osobe sa autizmom mogu da se obrazuju

da osobe sa autizmom mogu da rade

Kako pomoći?

 

Postoji mnogo programa za pomoć i rad sa osobama sa autizmom ali nijedan nije podjednako dobar i dovoljan za svakoga. Zbog toga u kreiranju individualnih programa moraju da učestvuju svi neposredno zainteresovani: osobe sa autizmom koliko god je to moguće, roditelji, članovi porodice, terapeuti i angažovani stručnjaci.

Naučno je dokazano da se ranim prepoznavanjem, te ciljanom ranom intervencijom značajno može poboljšati životni ishod osoba s autizmom. Sve je više primera iz svieta o osobama sa autizmom koji završavaju škole, fakultete i osposobljavaju se za razna zanimanja, no kako bi to postalo pravilo i kod nas potrebna je podrška društva.

Uz različite terapije, stručan rad, učenjem prihvatanja okoline, te puno ljubavi, pažnje i strpljenja od najranijeg uzrasta, moguće je postići jako puno.

 

Da li postoji lijek?

 

Lijek za autizam nije pronađen. Djeca sa autizmom odrastaju u osobe sa autizmom. Osobama sa autizmom potrebna je podrška tokom cijelog elog života da bi ostvarili i omogućili svoj potencijal.

Komentari

Za objavu komentara morate biti prijavljeni.

Jeste li uživali u ovom članku? Budite informisani pridružujući se našem biltenu!

Povezano
Autor: