KAKO JE NASTALA VOJSKA KOSOVA: San britanskog generala Velča postao realnost posle 2006. u Vašingtonu!

Uloga Britanaca u krizi na Kosovu i Metohiji nastavljena je i posle završetka sukoba. Evidentna je i njihova uloga u pretvaranju tadašnjeg Kosovoskog zaštitnog korpusa u Vojsku Kosova.

Cela priča isplivala je novembra 2006. godine na skupu u Američkom institutu za mir u Vašingtonu. Kosovo treba da ima „sopstvene profesionalne odbrambene snage“, kako se ne bi stvarale privatne partijske vojske, posle odluke o konačnom statusu, zaključeno je tad na skupu.

Jedan od tvoraca ove idej male privatne profsionalne vojske bio je britanski general Entoni Velč koji je obavljao funkciju jednog projkta o sektoru bezbednosti na Kosovu. Velč je zamislio da bi buduće Bezbednosne snage Kosova trebale da imaju između 2.000 i 2.500 ljudi i nastale bi od pripadnika Kosovskog zaštitnog korpusa, koji je nastao posle transformacije OVK 2000. Godine.

Sa ovim predlogom složio se tadašnji šef UNMIK-a Soren Jesen Petersen, koji je u međuvemenu postao naučni istraživač u vašingtonskom institutut za mir.

Vizija buduće kosovske vojske Velč je zamsilio na 220 strana ,kako formirati buduću armiju, koju bi opremila i obučila međunarodna zajednica i NATO pakt. Ovaj izveštaj po sačinjavanju proverio je bio Marti Ahtisari, a potvrdio Petersen.

General Velč zamislio je da nova Kosovska vojska trebala da dobije punu podršku međunarodne zajednice u obuc, koja bi se sprovodila pod nadzorom KFOR-a, kao i finasniranje, razmeštanje tadašnjih pripadnika KZK, kojih je bilo dvostruko više nego što je bilo potrebno.

Ta formacija kako je Velč zamislio trebala je da posle nekoliko godina tutorstva preraste u oružanu formaciju Kosova.

Preporuka koju je Velč kasnije izneo bila je i da međunarodna zajednica izdvoji za one koji ne uđu u sastav nove kosovske vojske dva miliona i trista hiljada evra za kao otpremnine.

Velč je u svom paketu zamislio i formiranje obaveštajne službe koja bi upozoravala i vojsku i policiju na određene pretnje.

Inaće ovaj plan general Velč je kako se tvrdilo napravljen bio na osnovu inicijative samog Sore Jesen Petersena.

Kosovo, vojska kosova, kosovska vojska, KBS, Kosovske bezbednosne snage

FOTO: SHUTTERSTOCK

Školovanje u Velikoj Britaniji

Ono što je interesantno bilo je i što novoformirana takozvana Vojska Kosova je školovala svoje kadrove u Velikoj Britaniji .

Prvi kadeti koje je Priština poslala u Veliku Britaniju bili su Rilind Idrizi i Feti Pronaj, koji su 2017.završili školovanje na Kraljevskom vazduhoplovnom koledžu Kranvel u Velikoj Britaniji. Idrizi i Pronaj su, inače, bili deo grupe od ukupno 18 pripadnika KBS koji su 2017. godine završili školovanje u Velikoj Britaniji. Ostalih 16 pripadnika KBS i KPS završilo je školovanje na Vojnoj akademiji kraljevske britanske kopnene vojske Sandherst.

I mada su mnogi već videli Pronaja i Idrizija kao buduće pilote helikoptera u kosovskoj vojsci, istina je da se na Kranvelu ne prolazi letačka obuka.

Kako je Priština formirala Vojsku Kosova

Taj plan realizovan je bio preko nacrta zakona o formiranju Kosovskih bezbednosnih snaga, koji je kasniej vlast u Prištini i usvojila.

U članu 5 zapisano je da će Bezbednosne snage Kosova odražavati etničku raznolikost naroda Republike Kosova i regrutovanje će se vršiti iz redova građana Kosova. Novoformirani BSK planirano je da bude zasnovan poput Centralnih odbrambenih snaga, snaga koje će biti posvećene zemlji, snage pod demokratskom kontrolom, snage koje odgovaraju demokratski izabranim zvaničnicima, snage zasnovane na dobrovoljnosti, profesionalnosti i multietničnosti.

Kosovske snage bezbednosti navedeno je u nacrtu zakona u članu 7 biće opremljene oružanim sistemima i naoružanjem u skladu s potrebama KBS za ispunjavanje nadležnosti i dužnosti. U početku će KBS preuzeti postojeće naoružanje koje je već u upotrebi. Tako standardna puška ostaje H&K G36 5.56×45mm NATO, pištolj FN Five-seven 5.7×28mm za oficire i podoficire, automati koji koriste komandanti i pripadnici specijalnih jedinica H&K MP 9×19mm Parabellum.

Organizaciona struktura Bezbednosnih snaga Kosova

Nacrtom je predviđeno da će BSK delovati na celoj teritoriji Kosova preko jedinstvenog lanca komandovanja. BSK sastojaće se od aktivnog sastava, čije brojno stanje neće preći 5.000 ljudi, rezervista, čije će brojno stanje iznositi 3.000 lica, kao i civilnog osoblja. BSK će se organizaciono sastojati od glavnog štaba i komandi: kopnene vojske, komande nacionalne garde, logističke komande i komande za doktrinu i obuku. Nacionalna garda verovatno bi bila ustrojena po uzoru na Nacionalnu gardu koja deluje na teritoriji SAD, a predstavlja ono što je nekad u JNA bila Teritorijalna odbrana, u koju bi se prevodili vojnici posle određenog perioda života ili srednjoškolci, studenti koji bi završavali određene kurseve i po potrebi dopunjavali redovnu vojsku. Angažovanje bi bilo po raznim osnovama slično kao u SAD. Komanda kopnene vojske biće nadređena, kako se predviđa, za tri puka.

Mobilizacija

Nacrtom zakona o BSK predviđena su dva uslova kad se može vršiti mobilizacija: u vreme mira i u slučaju proglašenja vanrednog stanja. U vreme mira mobilizacija se vrši naređenjem komandanta BSK u skladu s planovima, dok se u slučaju objavljivanja vanrednog stanja mobilizacija vrši naređenjem predsednika.

Nacrt zakona o formiranju oružanih snaga Kosova u članu 19 predviđa i formiranje saveta bezbednosti Kosova, koji predstavlja pandan našem Savetu za nacionalnu bezbednost i koji se bavi, razmatra i savetuje o svim pitanjima vezanim za bezbednost Kosova, uključujući i angažovanje BSK

Članom 20 nacrta zakona o BSK predviđeno je da ministar odbrane predstavlja najviši politički organ koji upravlja ministarstvom, činovnicima, pripadnicima BSK. Odobrava finansije za BSK, inicira i predlaže kratkoročne i dugoročne planove koji se odnose na razvoj BSK, koje odobrava vlada Kosova i savet za bezbednost. Imenuje i unapređuje, smenjuje i razrešava komandanta BSK. Predlaže premijeru plan rasporeda i organizacionu strukturu BSK. Vrši inspekciju BSK preko generalnog inspektora.

Ministarstvo odbrane efinisano je kao organ državne uprave koji se sastoji od vojnih i civilnih lica. Ministarstvo ima svoju organizacionu strukturu koja omogućava kreiranje i sprovođenje državne politike na strateškom nivou i vrši nadležnosti u skladu sa Ustavom, strategijom bezbednosti Republike Kosova i strategijom odbrane, kao i važećim zakonima. Ministarstvo je nadležno, između ostalog, za planiranje budžeta i realizaciju projekata potrebnih za odbranu. Nadzor nad svim obaveštajnim aktivnostima i prikupljanju poverljivih informacija iz domena odbrane i bezbednosti.

Glavni administrativni službenik obavlja funkciju državnog sekretara i definisan je kao najviši administrativni rukovodilac ministarstva, koji obaveštava ministra o svim aktivnostima i poslovima. On rukovodi civilnim i vojnim osobljem koje radi u Ministarstvu odbrane, upravlja finansijama i drugim resursima ministarstva i BSK.

Komandant BSK postavlja se na osnovu predloga predsednika i preporuke ministra, koji se dalje šalje vladi na razmatranje. Da bi neko mogao biti kvalifikovan za mesto načelnika KBS, predviđeno je da mora imati čin generala najmanje 12 meseci, da je položio zakletvu pred predsednikom, da će u miru za svoj rad biti odgovoran ministru. Komandant BSK vršiće punu komandu nad aktivnim i rezervnim snagama BSK, a biće odgovoran i za pravac razvoja, obuku i aktivnosti. Nacrtom zakona predviđeno je i da komandant BSK bude glavni savetnik predsednika, premijera i predsednika saveta za bezbednost Kosova, čiji je član i objašnjava sva pitanja koja se odnose na upotrebu BSK. Takođe, komandant ministru preporučuje promociju ljudi u nove oficirske činove. Nacrtom zakona predviđeno je da se komandant BSK imenuje na period od četiri godine, sa mogućnošću produženja roka za još četiri godine. Mandat može biti prekinut u slučajevima: smrti, ostavke, otpuštanja u slučaju kršenja Ustava, teških krivičnih dela ili ponašanja koje diskredituje položaj i imidž komandanta BSK ili zdravstvene nesposobnosti.

Generalštab je najveća organizaciona vojna struktura KBS, koja planira, koordinira akcije i organizuje snage za ispunjavanje ustavnih zadataka. U slučaju vanrednog stanja, generalštab deluje kao operativno telo vrhovnog komandanta.

Činovi

Pripadnici BSK po kategorizaciji podeljeni su na vojnike, podoficire i oficire, koji prema članu 25 nacrta zakona nose odgovarajuće činove.

Za vojnike: OR2 vojnik OR3 vojnik prve klase OR4 vojnik specijalista Za podoficire: OR5 podnarednik OR6 narednik OR7 narednik prve klase OR8 glavni narednik OR9 štabni narednik BSK Niži i viši oficirski činovi: OF1 subtoger - potporučnik OF1A toger - poručnik OF2 kapetan OF3 major OF4 potpukovnik OF5 pukovnik Visoki oficirski činovi: OF6 brigadni general OF7 general-major OF8 general-pukovnik

Zakletva Na dan imenovanja i postavljenja na dužnost predviđeno je da svi podoficiri i oficiri, bilo aktivni ili u rezervi, polažu zakletvu. Izjava zakletve glasi: „Svečano se zaklinjem da ću biti posvećen i da ću ostati potpuno veran Republici Kosova, da ću izvršavati naređenja predsednika Republike Kosova i nadređenih oficira nada mnom, u skladu sa zakonom, i da ću svoju dužnost obavljati marljivo, časno i dostojanstveno. Svečano se zaklinjem da ću izvršavati Ustav Republike Kosova, da ću služiti svom narodu i domovini i za njihovu zaštitu neću poštedeti ni svoj život! Zaklinjem se!"

Dan vojske ostaje Dan albanske zastave

Dan Kosovskih snaga bezbednosti obeležava se 27. novembra, na Dan zastave, što je državni praznik Albanije. Međutim, ovaj praznik na Kosovu ima krvavu predistoriju. Naime, na taj dan 1968. pripadnici jugoslovenske vojske i policije ugušili su masovne demonstracije Albanaca na Kosovu, na kojima je zahtevano da ta pokrajina Srbije dobije status republike. Drugi put, to se desilo tri decenije kasnije. U sukobima srpskih snaga bezbednosti i kosovskih Albanaca kod mesta Srbica i u selu Rezniće 1997. poginula su dva srpska policajca i jedan Albanac, a četiri policajca su ranjena.

Kurir.rs/A.M.

Jeste li uživali u ovom članku? Budite informisani pridružujući se našem biltenu!

Komentari

Za objavu komentara morate biti prijavljeni.

Povezano
Autor: