Ko je bio Gavrilo Princip?

Ovu priču donosi nam Dr Miloš Ković, koji nam objašnjava ko je bio ustavri Gavrilo Princip.

Danas imamo pristalice i protovnike Gavrila Principa, govore i zvani i nezvani. Otvoreno je pitanje ko je bio taj čovek. 

Da bi znali ko je on bio, moramo da mu omogućimo da progovori. Tako što ćemo istražiti iskaze, zapise i dokumente koje je on ostavio. Toga je danas jako malo. Njegovi prijatelji kažu da je bio ćutljiv. Ostavio je iza sebe nekoliko pisama, nekoliko pesama za koje se ne zna da li su ipak sve njegove, nekoliko zapisa na knjigama koje je čitao i stenogrami sa suđenja. Stenografske beleške su teške za ispisati, jer neki delovi su falsifikovani. Ostaje takođe i pitanje da li je Gavrilo Princip govorio na suđenju 100% istinu? 

Sigurno je da Gavrilo Princip nije bio makar ko. Taj devetnestogodišnjak je dosta toga video, doživeo i pročitao. On je bio gimnazijalac, ali je bio mnogo više samouk. Pohađao je trgovačku školu, gimnaziju u Sarajevu i Prvu brogradsku gimnaziju, ali je mnogo toga pročitao i iskusio. 

Njegovo poreklo je ključno. On je dete, sin kmeta. Odgovor na pitanje ko je bio Gavrilo Princip nalazi se u Bosni. On je bio mnogo više evropljanin, nego što je toga bio svestan. Širom Evrope tada se skidaju krunisane glave, kao naprimer 1884. ubijen je Francuski predsednik, 1898. godine je ubijena Carica Elizabeta, 1900. godine ubistvo Italijanskog kralja Umberta, 1903. Kralja Aleksandra Oberenovića, 1909. u jednom danu je ubijen kralj Portugala i njegov sin prestolonaslednik, 1913. je ubijen i Grčki kralj. Tako je i Gavrilo Pincip dete svoga vremena. Koreni porekla Gavrila Principa jesu Evropska kultura i Bosna i Hercegovina. 

U Bosni tog doba postoji tipična kolonijalna uprava. Austro-Ugarska se tada u Bosni ponaša onako kao se Britanija ponaša u Indiji ili Egiptu, ili Francuska u Indo-Kini. Tada je u Bosni zabranjeno biti Srbin sve do 1903. godine. Dekretom Benjamina Kalaja ukinuto je političko postojanje Srba i ne postoji srpski jezik, iako su Srbi u to vreme bili 42% naroda. Preko 87% ljudi u Bosni tog vremena je nepismeno. Tipično je bilo za Austrijance da prave divne fasade velikih zgrada, hotele za strance i stanovništvo koje se drži u materijanoj, moralnoj i obrazovnoj bedi. Austro-Ugraska je tako u Bosni podigla samo tri gimnazije. 

Gavrilo Princip govori o tome na suđenju, kada govori da je on seljački sin koji je hteo da se osveti zato što Austro-Ugarska drži seljačko stanovništvo u bedi i jer to rade namerno. Takođe je rekao, da želi da se osveti za sudsko nasilje nad Srbima i veleizdajničkog procesa 1909. godine u Zagrebu. Žele je takođe da se time osveti zbog iznimnih mera generala Poćoreka, jer je praktično uveo vojnu diktaturu. General Poćorek je u jednom trenutku ukinuo sve srpske organizacije. Zato je želeo da se osveti. 

Gavrilo Princip je mlad čovek koji dolazi iz jednog represivnog i kolonijalnog režima u Bosni i Hercegovini. 

U to vreme oni nisu sebe nazivali ''Maldom Bosnom''. Vladimir Gaćinović je u jednom eseju iz 1910. godine njih nazvao ''Mlada Bosna'' po ugledu na ''Mladu Italiju''. Oni su sebe zvali omladincima, tek kasnije istoričari ih počinju nazivati ''Mladom Bosnom''. Bilo je više struja u to vreme, Gavrilo Princip je pripadao onoj više Jugoslovenskoj. Ključna ideja im je bila jugoslovenska, da iako podeljeni na tri vere u Bosni i Hercegovini, moramo da živimo zajedno, jer upravo kako se i desilo, ukoliko se ne držimo zajedno velike sile će iskoristiti tu neslogu.  

Komentari

Za objavu komentara morate biti prijavljeni.

Jeste li uživali u ovom članku? Budite informisani pridružujući se našem biltenu!

Povezano
Autor:
Najpopularnije
јун 5, 2020, 12:01 по подне - вук