Prekinuta sjednica Skupštine KS: Zastupnici raspravljali o smrti Džene Gadžun

Nastavak 45. radne sjednice Skupštine KS prekinut je nakon skoro 10 sati, a ostale su tri tačke dnevnog reda. O Izvještaju o radu i finansijskom poslovanju JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2020. godinu i Izvještaju o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2020. godinu kao i zastupničkim pitanjima i inicijativama će zastupnici naknadno raspravljati.

Provesti istragu

Tačka koja je obilježila današnju sjednicu je Informacija Ministarstva zdravstva KS o slučaju preminule djevojčice Džene Gadžun iz Kaknja, sa inspekcijskim nalazom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Usvojena je jednoglasno inicijativa zastupnika SBB-a Zvonka Marića kojom se zadužuje Tužilaštvo i pravosuđe KS da bez odlaganja i bezuvjetno, provede istragu i procesuira sve činovnike, tragedije koja je zadesila porodicu Gadžun.

-Također, pokrećem inicijativu da Skupština KS i Vlada KS, u najkraćem roku, pokrenu sve mehanizme i u skladu sa procedurama, pristupe izradi reformskog Zakona iz oblasti zdravstva. U prvom redu, budući zakon mora jasno definirati stroge kriterije i standarde, priikom registriranja zdrastvenih ustanova, a posebno da budu precizirane odredbe Zakona u segmentu nadzora i odgovornosti u svim zdrastvenim ustanovama – stoji u Marićevoj inicijativi.

 

 

Efikasniji sistem

Na dnevnom redu našao se i Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u KS.

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom obratio se Ministarstvu pravde i uprave sa inicijativom za izmjenu i dopunu Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u KS, u kojoj je, između ostalog, navedeno da je na osnovu člana 5. ovog zakona, Ured za borbu protiv korupcije nadležan za provođenje Zakona, te da je dosadašnja praksa u provedbi ovog zakona ukazala na potrebu da se preciznije definišu pojedine odredbe, s ciljem da se sistem i način prijavljivanja imovine nosioca javnih funkcija učini efikasnijim.

Predsjedavajući Elvedin Okerić predložio je zaključak kojim se utvrđuje ovaj nacrt zakona. Također je predložio i zaključke kojima se pokreće javna rasprava od 30 dana. Vlada KS zadužena je da nakon javne rasprave Skupštini podnese izvještaj. Ovi zaključci su usvojeni s 25 glasova za i jednim suzdržanim.

Podržane su i odluke o usklađivanju statusa javnih preduzeća i institucija, Kantonalnog javnog preduzeća „ZOI `84”, Centra „Skenderija”, Poljoprivrednog dobra Butmir”, "Sarajevo šume", kao i odluke o davanju saglasnosti na programe rada i finansijski plan Javne ustanove „Apoteke Sarajevo“ za 2021. godinu, Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2021. godinu, Psihijatrijske bolnice KS za 2021. godinu, Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva kao i za Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2021. godinu.

Izvor: Dnevni avaz

Jeste li uživali u ovom članku? Budite informisani pridružujući se našem biltenu!

Komentari

Za objavu komentara morate biti prijavljeni.

Povezano