Upotreba skaj telefona sve bliža krivičnom djelu

BEOGRAD - Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) uputilo je Ministarstvu pravde konkretan prijedlog za propisivanje novog krivičnog djela - upotreba skaj telefona, koje mahom koriste kriminalci širom svijeta, a u Srbiji i nedavno razbijena organizovana kriminalna grupa Veljka Bjelivuka i Marka Miljkovića.

 

Prijedlog UST, u koji je Tanjug imao uvid, predviđa kaznu zatvora za osnovni i teži oblik upotrebe skaj telefona, kao i obavezno oduzimanje uređaja.

Osnovni oblik, prema predlogu udruženja glasio bi: "Ko upotrebljava uređaje za komunikaciju sa računarskim programom koji onemogućava ili otežava primenu zakonom propisanih posebnih dokaznih radnji, radi izvršenja, pripremanja ili podstrekavanja na izvršenje krivičnog dela, kazniće se kaznom zatvora...".

Za teži oblik krivičnog djela predviđena je formulacija: "Ko upotrebljava uređaje za komunikaciju sa računarskim programom koji onemogućava ili otežava primenu zakonom propisanih posebnih dokaznih radnji, radi izvršenja, pripremanja ili podstrekavanja na izvršenje krivičnog dela za koje je ovim zakonikom propisana doživotna kazna zatvora, kazniće se kaznom zatvora...".

UST traži i da se propiše i da da će se uređaji za komunikaciju iz stava 1 i 2 oduzeti i uništiti.

Predlog UST je uslijedilo nakon inicijative ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina da se upotreba skaj telefona zakonom inkriminiše, dok je početkom ove sedmice američki FBI po nalogu suda u San Dijegu blokirao sajt kompanije SKY Global, koja proizvodi i prodaje programe za skaj telefone.

Protiv šefova ove kompanije sa sedištem u Vankuveru, tužilaštvo u San Dijegu podiglo je optužnicu zbog "svjesnog i namjernog učešća u zločinačkom poduhvatu koji je olakšao uvoz i distribuciju droge upotrebom šifrovanih komunikacionih uređaja kompanije, generišući stotine miliona dolara profita".

Prema optužnici, uređaji kompanije Sky su "posebno dizajnirani da spriječe policiju da aktivno prati komunikaciju između članova transnacionalnih kriminalnih organizacija".

U saopštenju UST se navodi da bi se uvođenjem novog krivičnog djela izvršio dodatni pritisak na lica iz kriminogenih sredina, koja prema dosadašnjoj praksi najčešće koriste ovaj vid komunikacije, sa primarnim ciljem da izbjegnu krivičnu odgovornost ili opstruišu dokazni postupak.

Takođe, smatra da postoji realna potreba da se krivično zakonodavstvo upodobi sa konkretnim izmjenama na polju komunikacije i time u značajnoj mjeri učinioce odvrati od njihove upotrebe za izvršenje, pripremanje ili podstrekavanja na vršenje najtežih krivičnih djela, odnosno da propiše još strožije kažnjavanje učinioca, ukoliko efekat prevencije izostane.

Zbog toga je pozvalo Ministarstvo pravde da Radnoj grupi za izmjenu Krivičnog zakonika zvanično uputi zahtjev da otpočne sa anlizom pravnog okvira i normativnih uslova za uvođenje novog krivičnog djela.

"Udruženje je spremno da doprinese aktivnostima Radne grupe i voljno da imenuje sudije i tužioce iz redova svojih članova, pri čemu, nevezano za prethodno navedeno, kao polaznu osnovu nudimo verziju zakonskih obilježja krivičnog djela, bez prejudiciranja visine zaprećenih kazni.

Skaj telefone, kako je do sada utvrđeno u istrazi, koristili su pripadnici grupe Belivuka i Miljkovića, ali su nadležni organi uspjeli da im uđu u trag, odnosno da "provale" njihovu komunikaciju i poruke, što će im poslužiti kao dokaz u sudskom postupku.

U velikoj akciji Europola u Francuskoj je prošle godine u julu uhapšeno čak 800 pripadnika kriminalne grupe koja je koristila kriptovane telefone za dogovore o krijumčarenju droge.

Komentari

Za objavu komentara morate biti prijavljeni.

Jeste li uživali u ovom članku? Budite informisani pridružujući se našem biltenu!

Povezano
Autor: