Zašto se na spomeniku u Potočarima nalaze imena 79 živih Bošnjaka?
PODRŽI NAS I LAJKUJ NAS NA FACEBOOK-U

Istraživanje Banjaluka.net

Na spomen pločama u Memorijalnom centru Potočari kod Srebrenice, u kojem su sahranjene bošnjačke žrtve događaja iz jula 1995. godine, uklesano je 79 imena Bošnjaka koji su nakon 2003. godine bili živi, a dio njih je živ i dan danas, navedenio je u dokumentaciji agencija koje su istraživale ovaj događaj, a koja se nalazi u posjedu "banjaluka.net".

Iz dokumentacije je vidljivo je da se na spomen pločama u pomenutom Memorijalnom centru nalaze imena najmanje 79 lica bošnjačke nacionalnosti, a koja su nakon 2003. godine imala prijavljeno mjesto prebivališta na području BiH, odnosno osam godina nakon događaja u Srebrenici iz jula 1995. godine. Iz ove dokumentacije je vidljivo i da su neka od tih lica u periodu nakon 2003. godine čak i podnosila zahtjeve i dobijala neke od identifikacionih dokumenata na svoje ime, iako im se imena istovremeno nalaze na spisku bošnjačkih  žrtava iz Srebrenice jula 1995. godine.

Pored toga, na spomen pločama u Potočarima na koje su uklesavani podaci o o ubijenim i nestralim Bošnjacima iz Srebrenice 1995. godine, sa spiska federalne komisije su neka imena i lični podaci ponavljani po dva puta i za sada su evidentirana četiri takva slučaja.

U Memorijalnom centru Potočari nisu odgovorili na pitanje vezano za ovaj slučaj, dok Milorad Kojić, direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica za banjaluka.net kaže da su se događaji u Srebrenici jula 1995. godine pokušali i dan danas se pokušavaju predstaviti i domaćoj i međunarodnoj javnosti kao nešto što ne odgovara činjenicama i onome što se zaista desilo na tom prostoru.

"U međuvremenu se pojavljuju i lica, koja su živa, postoje podaci da su se kasnije pojavljivali, podnosili zahtjev za lična dokumenta. Ono što smo mi još tokom svojih istraživanja uvidjeli, jeste da ima značajan broj lica koja se nikada nisu vodila u prijeratnoj bazi građanskih stanja, što je kao današnji CIPS. To je preko 800 lica za koje smo mi utvrdili da nisu nikada imali ni jedan lični dokument što je zaista nevjerovatno da je neko egzistirao na određenom području duži vremenski period i da danas se ta lica vode kao stradala u Potočarima. Mi smo došli do značajnih podataka i informacija vezano za te događaje, ali ono što jeste da znamo da su formirane Međunarodne komisije za istraživanje događaja u Srebrenici i srebreničkoj regiji u periodu od 1992-1995 godine, jer te događaje moramo posmatrati kroz čitav period rata, a ne samo jul 1995. i da se ona prema onome što su definisale kao nadležno bave i istraživanjem događaj u junu 1995.", rekao je Kojić

On je istakao da se uskoro očekuje i odgovor od međunarodnih nezavisnih stručnjaka i da te odgovore svi treba da prihvatimo kao utvrđene i relevantne činjenice.

 

Lica koja su od 2003. godine identifikovana kao živa su: Alić (Mehan) Selman; Srebrenica; Arifović (Zulfer) Mevzudin, Hadžići; Begić (Mujo) Mevludin, Srebrenik;  Čelebić (Mehmed) Redžo; Čivić (Osmo) Nazif, Tuzla;  Čomić (Šaban) Meho, Ilijaš; Čomić (Suljo) Mirzet, Lukavac;  Dagić (Ahmet) Halil, Bratunac;  Delić (Šaban) Ahmo, Ilijaš;  Delić (Nezir) Ćamil, Vogošća; Delić (Selim) Hazim, Lukavac; Delić (Sado) Omer, Tuzla; Dervišević (Bekir) Senudin, Lukavac; Đozić ( Sejid) Hamed, Ilijaš; Džanić (Šaban) Safet, Tuzla; Hajdarević (Husein) Šaban, Ilijaš; Halilović (Ibro) Osman, Vogošća; Harbaš ( Hasan) Samir, Živinice; Hasanović (Alija) Amir, Srebrenik; Hasanović (Edhem) Besim, Bratunac; Hasanović (Hajdin) Esmir, Podlugovi-Ilijaš; Hasanović (Huso) Hajrudin, Srebrenik; Hasanović (Huso) Husejin, Živinice; Hasanović (Smajo) Meho, Srebrenik; Hasanović (Alija) Muharem, Turija-Lukavac; Hasanović (Esed) Nefail, Podlugovi-Ilijaš; Hasić (Zaim) Nazif, Vogošća; Hasić (Husejin) Nijaz, Tuzla; Hodžić (Rašid), Ramiz, Huračići-Lukavac; Husejinović (Fehim) Bekir, Bratunac; Husejinović (Ismet) Idriz, Bratunac; Ibrahimović (Hakija) Nesiba, Vogošća; Jahić (Asim) Rasim, Bratunac; Kabilović (Bego) Sakib, Tuzla; Kadrić (Omer) Ibro, Tuzla; Kamenica (Šaban) Mevludin, Srebrenik; Karamujić (Mustafa) Muzafir, Ilidža; Karić (Hakija) Hajrudin, Živinice; Klančević (Edhem) Senad, Vogošća; Klempić (Mustafa) Hasib-Hakija, Gradačac; Malatić (Smail) Hasan, Gračanica; Mehić (Osman) Junuz, Srebrenik; Mehmedović (Mustafa) Muhamed, Doboj-Istok; Mehmedović (Osman) Muhamed, Podlugovi-Ilijaš; Mehmedović (Karo) Ramo, Hadžići; Mehmedović (Šaban) Suljo, Srebrenica; Mekanić (Mehmed) Ibrahim, Kladanj; Mujić (Mustafa) Abid, Ilijaš; Mujić (Mustafa) Mujo ; Mujić-Varešević (Redžo) Šefika, Banovići; Muminović (Mustafa) Adem, Srebrenik; Muratović (Omer) Jusuf, Srebrenica; Mustafić (Ibrahim) Senad, Živinice; Mustafić (Mehmedalija) Šaban, S.Han-Tuzla, Nukić (Bajro) Elmir, Zvornik; Omerović (Alija) Mehmed, Hadžići; Omerović (Mehmed) Mehidin, Lukavac; Omerović (Mehmed) Meho, Lukavac; Omerović (Zajim) Mirsad, Bratunac; Omerović (Šemso) Šefik; Osmanović (Ibrahim) Azem, Zavidovići; Osmanović (Šaban) Osman, Novo Sarajevo; Porobić ( Omer) Enver, Ilijaš; Rahmić (Rifet) Izet, Lukavac; Riđić (Munib) Vahidin, Bratunac; Salihović (Haso) Hasan, Gradačac; Salihović (Ibrahim) Kemal, Tuzla; Salihović (Hasan) Zulfer, Ilijaš; Salkić (Šaban) Meho, Ilijaš; Salkić-Bumbulović (Hakija) Sedina, Srebrenica; Sejdić ( Bećir) Zijad, Stup-Ilidža; Sinanović (Salko) Nurija, Lukavac; Smajlović (Osman) Jusuf, Srebrenica; Sulejmanović (Zahir) Fikreta, Gračanica; Šaćirović (Vahid) Mahmut, Ilidža; Šečić (Rašid) Akif, Gračanica; Špijodić (Jakuf) Mustafa, Ilijaš; Velić ( Mustafa) Alija, Srebrenik i Zahirović (Ramo) Šaban, Putne isprave licu izdate u DKP BiH u Vašingtonu- SAD.

Na fotografijma dokumenta koje objavljujemo mogu se vidjeti podaci o licima koja su bila živa do 2003. godine ili su živa i danas. 

 

1.png

2.png

3.png

4.png

5.png

 

 

 

6.png

7.png

9.png

10.png

11.png

12.png

14.png

15.png

16.png

17.png

18.png

19.png

20.png

21.png

22.png

23.png

24.png

 

IZVOR: (Banjaluka.net)/ATV

 

Jeste li uživali u ovom članku? Budite informisani pridružujući se našem biltenu!

Komentari

Za objavu komentara morate biti prijavljeni.

Povezano